Streekfonds Lopikerwaarden – op naar 2025 

September 2020 

10 jaar het Lopikerwaarden Streekfonds 

Redenen om tevreden te zijn? Jazeker. Het Lopikerwaarden Streekfonds maakt waar wat het belooft: mooie projecten in de regio initiëren en/of ondersteunen en vervolgens de wijde wereld in sturen om zelfstandig verder te laten gaan. Tijd om achterover te leunen? Nee. Dat ligt niet in de aard van de betrokken doeners en denkers uit de Lopikerwaarden. De actualiteit van de coronapandemie laat zien dat de leefomgeving er toe doet. Veel mensen hebben de Lopikerwaarden herontdekt als ruimte om te wandelen, hardlopen, fietsen, skaten, om te zijn... Wat dat betreft is er nu momentum om de regio op de kaart te zetten en het Lopikerwaarden Streekfonds meer gezicht te geven. 

Focus voor de toekomst: voorstellen 

 • Lopikerwaarden is de bestemming
 • ‘Connecting the dots’ bv. door Waardenteams te formeren
 • Een jeugdstreekfonds
 • Thema’s ophalen door met 5-10 mensen in je netwerk te spreken, liefst als groep 

Waarom deze focus? 

Op 13 juli 2020, tijdens een bijeenkomst in de prachige omgeving van het Landgoed Linschoten, nam het Streekfonds afscheid van Marius Rutges als voorzitter. Marius vroeg als een van de initiafnemers aan de aanwezigen om hun mening over en visie op de toekomst van het Lopikerwaarden Streekfonds te geven. 

Kracht van het Lopikerwaarden Streekfonds 

De aanwezigen noemden als sterke punten van het Lopikerwaarden Streekfonds:

 • Focus op de leefomgeving
 • Onafhankelijk
 • Inhoudelijke, goede projecten
 • Ondeugend, met humor
 • Grootbrengen en loslaten
 • Betrokkenheid van Waarden

De projecten staan in de spotlight, Lopikerwaarden Streekfonds is de drijvende (stille) kracht op de achtergrond. 

Ideeën voor de toekomst 

 • Bestemming Lopikerwaard: leer je omgeving kennen. Hoe kun je mensen uit steden en dorpen erbij betrekken? Mee de polder innemen maakt echt verschil.
 • Draagvlak verbreden met streekfans en/of plannen. Hoe ontstaat meer betrokkenheid?
 • Jongeren en kinderen betrekken. Een jeugdstreekfonds?
 • Elk bestuurs- en projectlid zou 10 mensen uit zijn/haar omgeving kunnen vragen om een gesprek over de streek te hebben en de nieuwe bestemming te formuleren.
 • Wat kan het Streekfonds nog meer betekenen voor de Lopikerwaarden? Verder dan speelplaatsen en natuurlijk sturen.
 • De achterban organiseren en gericht inzetten als je bijvoorbeeld met overheden te maken hebt.
 • Meer ‘connecting the dots’. Hoe krijg je alle projecten geclusterd? Lopikerwaarden Streekfonds zou een platform kunnen zijn, een paraplu of hub voor nieuwe ideeën. Matchmaker voor de streek, een netwerk van ontmoeten en aan elkaar koppelen. 

Waarden

Maak veel meer gebruik van de Waarden. Waarden zijn al betrokken bij de regio, willen het verschil maken voor de leefomgeving. Bovendien hebben zij veel kennis en relaties. Inzetten van Waarden:

 • Waarden koppelen aan inhoudelijke projecten en aan elkaar: clusters maken.
 • Verbinding met hun thema’s als ondernemer en als inwoner.
 • Om dit te structureren zou een bezoeklijst aan de waarden ingepland kunnen worden: gesprek over Bewust Lopikerwaarden en meedoen in clusters. Aan welke onderwerpen willen zij zich verbinden? Wie kennen zij die mee zouden willen doen?
 • Wel waken voor ‘nog een netwerkclub’. 

Gezanten

Bij hun afscheid van het bestuur zijn Marius Rutges en René Straver benoemd tot Gezant van het Lopikerwaarden Streekfonds. Een Gezant is iemand die namens iemand of iets wordt afgevaardigd. Een diplomaat met een opdracht, een boodschapper met een bericht. Marius en René zijn bereid deze rol te vervullen, uit eigen initiatief of daartoe door het Streekfonds uitgenodigd, mocht dat nodig zijn. Aan het bestuur de taak om ze gericht in te zetten.