Natuurlijk Sturen Benedeneind

Woensdag 20 november 2019 is er een bewonersbijeenkomst geweest van Natuurlijk Sturen Benedeneind Benschop.

Op wegen in het buitengebied wordt stevig gereden door busjes, werkverkeer, streekbewoners en toeristen. Deze plattelandswegen zijn vaak relatief smal. Verkeersdeelnemers zitten elkaar dan snel in de weg. Dat kan als bewoner op de fiets of aan de wandel erg ongemakkelijk zijn en onveilig voelen.

De standaard oplossing: borden, paaltjes en drempels
Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt snel een standaard verkeerstechnische maatregel genomen. Zo komen verkeersdrempels, versmallingen, paaltjes en verkeersborden in het straatbeeld. Dit levert soms de gewenste verkeersveiligheid
op. Maar ook veel remmen en optrekken van auto’s, schade aan bermen door onvoldoende passeerruimte en trillende huizen. Het eindbeeld: lelijke wegen waar geïrriteerde automobilisten te hard overheen rijden.

De nieuwe oplossing: aan de slag met landschapselementen
Kan het anders? Ja! Door wegen te ontwerpen volgens de principes van Natuurlijk Sturen. Dat betekent minder bebording, paaltjes en drempels – en juist meer landschapselementen die passen bij de streek. Met brugleuningen, hekjes, struiken,
bloemrijke bermen en verschillende kleuren asfalt kun je wegen opti sch smaller én afwisselender maken. Hierdoor gaan automobilisten onbewust langzamer rijden. Inzichten uit de omgevingspsychologie en verkeerskunde komen zo samen. De
essentie ligt erin het focuspunt van de bestuurder te verleggen van de verte (= gas geven) naar dichterbij … waardoor een bestuurder vaker het gas los laat.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Natuurlijk Sturen in de Lopikerwaard

Natuurlijk Sturen is een relatief nieuw concept, zowel voor weggebruikers als wegbeheerders. Het is nieuw, maar goed doordacht vanuit de verkeersprincipes van Duurzaam Veilig. Mooie voorbeelden zijn te zien aan de andere kant van de Lek, waar Waterschap Rivierenland veel van haar wegen landschappelijk ingericht heeft. Lopikerwaarden Streekfonds wil bewoners, ondernemers en wegbeheerders van gemeentes en waterschap enthousiast maken voor Natuurlijk Sturen. Met een inspiratieboek en door een of meer pilots in de streek op te starten.

Meer weten? Ideeën? We komen graag met u in gesprek!

Contact gegevens

Lopikerwaarden Streekfonds
Hofplein 12
3417 JN Montfoort

06 - 54218341

streekfonds@lopikerwaarden.nl

Rek. nr. NL46 RABO 0124 4996 00

KvK 52696731

Berichtje sturen
Wilt u helpen?

Al onze projecten met een glimlach komen tot stand door samenwerkingen en eigenaarschap. Daar kunnen wij per project alle soorten hulp bij gebruiken. Dat kan door kennisdeling, donatie of misschien zelfs actieve inzet.

Doet u mee?

Copyright 2022 - Lopikerwaarden Streekfonds