Nog meer ‘kontjes op’

Het Streekfonds is er om initiatieven die de Lopikerwaard een beetje mooier en interessanter maken te ondersteunen. We geven ‘een kontje op’. Zodra een project op eigen benen kan staan, verlegt het Streekfonds de aandacht naar nieuwe initiatieven.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Bloemenzee vol insecten dankzij de rotondes van Streekfonds Lopikerwaarden

Zo is er vorig jaar een einde gekomen aan het project Natuurlijke rotondes. Het beheer ervan is overgedragen aan de provincie. Ook het project Natuurlijk sturen heeft vooralsnog zijn doel gediend. Door wegen te ontwerpen volgens de principes van Natuurlijk Sturen kan het buitengebied veiliger worden. Dat betekent minder bebording, paaltjes en drempels – en juist meer landschappelijk passende elementen. Hierdoor gaan mensen (onbewust) anders rijden: ... rustiger en vriendelijker. Het Streekfonds heeft een Inspiratieboek gemaakt en daarmee het natuurlijk sturen bij de Lopikerwaardgemeenten en diverse bewonersgroepen onder de aandacht gebracht. Er zijn voor verschillende plekken in de Lopikerwaard concrete plannen gemaakt. Snelle uitvoering is in de praktijk lastig, omdat aanpassing moet passen in langjarige onderhoudsafspraken. Het is nu aan gemeenten om natuurlijk sturen concreet te gaan toepassen. Voor het Streekfonds zit het werk erop. We hebben een zaadje geplant, laten het aan lokaal betrokkenen om het zaadje tot bloei te brengen en gaan over naar de volgende uitdaging.

Contact gegevens

Lopikerwaarden Streekfonds
Hofplein 12
3417 JN Montfoort

06 - 54218341

streekfonds@lopikerwaarden.nl

Rek. nr. NL46 RABO 0124 4996 00

KvK 52696731

Berichtje sturen
Wilt u helpen?

Al onze projecten met een glimlach komen tot stand door samenwerkingen en eigenaarschap. Daar kunnen wij per project alle soorten hulp bij gebruiken. Dat kan door kennisdeling, donatie of misschien zelfs actieve inzet.

Doet u mee?

Copyright 2022 - Lopikerwaarden Streekfonds